Apa itu aqiqah?(Latahzanaqiqah |081398911745| Paket aqiqah di Rancakole Arjasari Kabupaten Bandung)

Aqiqah ialah satu diantara Sunnah Rasulullah yang wajib kita kerjakan untuk keluarga yang bisa. Mengingat aqiqah ialah satu diantara pendidikan untuk jadikan buah hati yang shaleh. “Tiap buah hati tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan untuk ia pada hari ke-7 serta dicukur kepalanya dan dinamakan, ” (HR An-Nasai : 4149. Sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasai : 4220).Latahzanaqiqah |081398911745| Paket aqiqah di Rancakole Arjasari Kabupaten Bandung

Untuk seseorang anak lelaki disembelihkan dua ekor kambing, di mana keduanya mempunyai persamaan serta untuk seseorang si kecil wanita disembelihkan seekor kambing, ” (HR Ahmad. Sahih oleh Syeikh Al-Albani dalam Sahihul Jamius Shaghir : 4105).

Kambing akikah disembelih ketika anak berumur tujuh hari, empat belas hari atau dua puluh sehari, ” (HR At-Tabrani. Sahih oleh Al-Albani dalam Sahihul Jamius Shaghir : 4132).

  1. Memberi berita bagus mengenai kelahiran anak pada tetangga sekaligus memberi berita mengenai nasab buah hati supaya tidak berlangsung persangkaan jelek oleh beberapa tetangga.
  2. Mencerminkan sikap murah hati serta gemar memberi yang nanti juga akan menyingkirkan sikap kikir, bakhil serta pelit.
  3. Ikuti jejak Nabi Ibrahim dikala mau menyembelih buah hatinya ialah Ismail melainkan ditukar dengan domba. Latahzanaqiqah |081398911745| Paket aqiqah di Rancakole Arjasari Kabupaten Bandung
  4. Merupakan format perjuangan pada Allah Swt seperti yang dijalankan Nabi Ibrahim.
  5. Gampang-mudahan dipenuhinya doa untuk si bayi karna ayah dan ibunya bersedia berqurban.
  6. Melepas status buah hati yang tergadai, karna si kecil yang baru lahir kalau belum juga di aqiqahi statusnya yakni tergadai. Yang mana kalau tergadai ya harus ditebus terpenting dahulu agar dapat mendapat faedahnya.
  7. Jadi pembebas dari keadaan sulit setan, karna bayi yang baru lahir juga akan senantiasa diganggu setan.
  8. Jadi penghambat setan untuk mengganggu si bayi, hingga bayi semakin lebih terproteksi, karna setan juga akan berusaha untuk jadikan si bayi jadi pengikutnya.

bagusnya sebagian orang-tua yang belum juga melaksanakan aqiqah untuk buah hatinya supaya berusaha untuk mengerjakannya.Latahzanaqiqah |081398911745| Paket aqiqah di Rancakole Arjasari Kabupaten Bandung

Sebetulnya aqiqah bila telah direncanakan mulai sejak permulaan, aqiqah tidak memberatkan sebagian keluarga. Maka dari itu jadi hal yang perlu untuk menyiapkan materi untuk meyambut kelahiran sang bayi.

Anggapan Ulama tentang Aqiqah

Ada beberapa pendapat perihal tata tertib aqiqah dari beberapa ulama seperti sepatutnya, sunnah mu’akkad serta sunnah, berikut ulasan selengkapnya.

1.Antara Sunnah dan Harus

 

Jumhur atau kebanyakan berpendapat jika aqiqah aturannya adalah sunnah dan sebagian lagi yaitu seharusnya dengan alasan berhubungan segera dengan sembelih ialah hal penting. Selama seseorang sanggup melakukan aqiqah, maka wajib segera dijalankan pada hari ke-7 yaitu jawaban terbijak.

2.Menurut Hadits Yang Shohih

 

Regulasi aqiqah menurut pendapat yang terkuat adalah sunnah muakkadah yang adalah pendapat jumhur ulama menurut hadits, ada juga ulama yang memberikan penjelasan kalau aqiqah merupakan penebus yang artinya aqiqah menjadi tanda terlepasnya dari kekangan jin yang ada bersama bayi sewaktu lahir.

3.Aqiqah Sunnah Ditunaikan Untuk Si

 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. “Semua bayi tergadaikan dengan aqiqah-nya yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan (kambing), dikasih nama, dan dicukur rambutnya.” [Shahih, HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan lain-lainnya].

 

Pendapat Ulama Kontemporer Perihal Regulasi Aqiqah

Pendapat yang menyuarakan bahwa aqiqah peraturannya sunnah muakkadah ini rupanya juga banyak diamalkan oleh para ulama kontemporer.

 

Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid dalam fatwanya menyuarakan,

 

“Peraturan aqiqah merupakan sunnah muakkadah. Sehingga, tak ada dosa bagi mereka yang meninggalkannya.”

 

Beliau berdalil dengan sebuah hadits, Dari Amru bin Syu’tercela, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sudah bersabda, barangsiapa yang melahirkan seorang buah hati bila ingin mengaqiqahi, karenanya hendaknya mengaqiqahi. Seandainya anak yang lahir laki-laki, karenanya aqiqah dengan dua kambing. Apabila buah hati yang terlahir perempuan, karenanya cukup dengan satu kambing. (HR. Abu Daud, no. 2842. Hadits ini dianggap hasan oleh al-Albani dalam kitab, shahih Abi Daud)Latahzanaqiqah |081398911745| Paket aqiqah di Rancakole Arjasari Kabupaten Bandung

 

Segala umat muslim tentunya sudah tidak asing dengan amalan dari aqiqah yang merupakan butiran sunnah yang telah menjadi kebiasaan bagi seluruh umat muslim di beragam belahan dunia sehingga sunnah ini tak akan punah tergoda oleh waktu.

Tata Aqiqah Dengan Dalil Al-Qur’an (Latahzanaqiqah |081398911745| Paket aqiqah di Rancakole Arjasari Kabupaten Bandung)

Berikut beberapa dalil Al-Qur’an yang terkait dengan peraturan melaksanakan aqiqah menurut ajaran Islam, Antara lain:

 

Salman bin ‘Amir Ad-Dhabiy

Dari Salman bin ‘Amir Ad-Dhabiy berkata apabila Rasulullah bersabda, “Aqiqah dijalankan karena kelahiran bayi, maka sembelihlah binatang dan hilangkanlah semua gangguan darinya.” [Shahih Hadits Riwayat Bukhari (5472), untuk lebih lengkapnya lihat Fathul Bari (9/590-592), dan Irwaul Ghalil (1171), Syaikh Albani].

Samurah bin Jundab

Dari Samurah bin Jundab berkata bila Rasulullah bersabda, ““Semua si kecil bayi tergadaikan dengan aqiqahnya yang pada hari ketujuhnya di sembelih hewan (kambing), dikasih nama dan dicukur rambutnya.” [Shahih, Hadits Riwayat Abu Dawud 2838, Tirmidzi 1552, Nasa’I 7/166, Ibnu Majah 3165, Ahmad 5/7-8, 17-18, 22, Ad Darimi 2/81, dan lain-lainnya].

Aisyah

Aisyah berkata apabila Rasulullah bersabda, “Bayi laki-laki diaqiqahi dengan dua kambing yang sama dan bayi perempuan satu kambing.” [Shahih, Hadits Riwayat Ahmad (2/31, 158, 251), Tirmidzi (1513), Ibnu Majah (3163), dengan sanad hasan].

Ibnu Abbas

Ibnu Abbas berkata seandainya Rasulullah bersabda, “Menaqiqahi Hasan dan Husain dengan satu kambing dan satu kambing.” [HR Abu Dawud (2841) Ibnu Jarud dalam kitab al-Muntaqa (912) Thabrani (11/316) dengan sanadnya shahih. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Daqiqiel ‘Ied].

‘Amr bin Syu’terhina

‘Amr bin Syu’tercela dari ayahnya, dari kakeknya berkata jikalau Rasulullah bersabda, “Barangsiapa diantara kalian yang berkeinginan menyembelih (kambing) sebab kelahiran bayi karenanya hendaklah dia lakukan untuk laki-laki dua kambing yang sama dan untuk perempuan satu kambing.” [Sanadnya Hasan, Hadits Riwayat Abu Dawud (2843), Nasa’I (7/162-163), Ahmad (2286, 3176) dan Abdur Razaq (4/330), dan shahihkan oleh al-Hakim (4/238)].

Fatimah binti Muhammad

Fatimah binti Muhammad berkata dikala melahirkan Hasan jika Rasulullah bersabda, “Cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak kepada orang miskin seberat timbangan rambutnya.” [Sanadnya Hasan, Hadits Riwayat Ahmad (6/390), Thabrani dalam “Mu’jamul Kabir” 1/121/2, dan al-Baihaqi (9/304) dari Syuraiq dari Abdillah bin Muhammad bin Uqoil].

Regulasi Beserta Bimbingan Pelaksanaan Aqiqah

Berikut beberapa hukum yang diikuti dengan nasehat dalam melaksanakan aqiqah, yakni:

 

Aqiqah Merupakan Syairat Islam

Aqiqah yaitu satu yang telah disyariatkan di dalam agama Islam dan sebagian dalil yang mengatakan diantaranya ialah hadits Rasulullah saw yang berkata “setiap si kecil tertuntut dengan aqiqahnya”.Latahzanaqiqah |081398911745| Paket aqiqah di Rancakole Arjasari Kabupaten Bandung

 

Jumlah Binatang Sembelihan

Hadits lainnya mengatakan seandainya, “Kecil laki-laki (Aqiqah-nya dengan 2 kambing) sedang si kecil perempuan (Aqiqah-nya) dengan 1 ekor kambing”.

Status peraturan aqiqah adalah sunnah dan hal ini sesuai dengan pandangan dari kebanyakan ulama seperti seumpama Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad yang didasari dengan beberapa dalil diatas.

 

Para ulama tak mengatakan wajib dengan membikin penyataan apabila jikalau aqiqah yakni patut, maka kewajiban ini menjadi hal yang telah diketahui oleh agama dan Rasulullah juga pastinya telah memberikan keterangan seputar keharusan itu.

 

Ada sebagian ulama seperti Imam Laits serta Imam Al-Bashri yang mengucapkan anggapan jikalau undang-undang dari aqiqah merupakan patut menurut dari 1 hadits merupakan “Kullu ghulamin murtahanun bi ‘aqiqatihi\’” yang berarti tiap anak tertuntut dengan aqiqah.

 

Tak Mematahkan Tulang Sembelihan

Ketika menyembelih, ada hal yang sepatutnya diperhatikan yaitu tak mematahkan tulang dari sembelihan dengan hikmah yang terkandung merupakan tafa’ul atau mau akan keselamatan tubuh serta anggota badan dari buah hati hal yang demikian.

 

Hewan Sembelihan Tidak Boleh Cacat

Aqiqah yang resmi adalah jikalau telah memenuhi persyaratan dari hewan qurban yakni tidak cacat dan juga sudah masuk ke umur yang sudah disyaratkan dalam Islam. Aqiqah ialah menyembelih di hari ke-7 semenjak kelahiran bayi yang dialamatkan untuk bersyukur pada Allah.

 

Akan tapi selain kambing, sapi atau unta juga diperbolehkan dengan syarat hanya 1 unta atau 1 sapi untuk 1 orang anak saja, tapi beberapa ulama beranggapan kalau aqiqah yang diperkenankan hanya menerapkan kambing saja karena sesuai dengan dalil Rasulullah saw.

 

Aqiqah Berarti Tali Belenggu Si

Aqiqah juga mengistilahkan terbebasnya si kecil dari tali belenggu yang menjadi penghambat buah hati dalam memberikan syafaat pada orangtua dan aqiqah yakni mengerjakan syair Islam.

 

Dikala menyembelih, karenanya diniatkan untuk mengerjakan aqiqah dengan menyebut nama bayi serta nama bapaknya dan bumbu untuk memasak sepatutnya lebih manis dengan tujuan supaya moralnya juga manis dan memang menjadi kesukaan dari Rasulullah merupakan manis serta madu.

 

Mencukur Rambut Sesudah Aqiqah

Mencukur rambut dilakukan setelah progres aqiqah selesai dijalankan seperti pada haji dimana tahallul dikerjakan sesudah qurban. Rambut yang sudah di potong akan dikumpulkan lalu ditimbang dan beratnya akan dikonversikan dengan emas atau pun perak.

 

Rasulullah saw memberi perintah pada Sayyidah Fathimah supaya menimbang rambut Sayyidina Husein dan juga bershadaqah emas dengan berat yang sama dengan berat rambut sekalian memberikan hadiah khusus berupa paha atau kaki kambing ke bidan yang telah membantu kelahiran.

 

Melanjutkan Dengan Tahnik

Setelah memotong rambut, karenanya dilanjutkan lagi dengan memasukkan sesuatu yang manis ke dalam mulut bayi. Para Shahabat memiliki budaya jika bayi yang baru saja lahir akan segera dibawa ke hadapan Rasulullah saw.

 

Beliau kemudian akan memerintahkan untuk diambilkan kurma lalu mengunyahnya sampai halus dan mengambil sedikit dari mulut-Nya lalu memberikannya ke mulut bayi dengan cara meraba langit-langit mulut bayi sehingga akan segera di hisap.

 

Ada 2 hal yang terkandung dalam hal ini yakni karbohidrat atau glukosa yaitu sumber kekuatan dari jasmani serta air liur dari Rasulullah yang akan memberikan berkah. Sunnah ini lalu diteruskan oleh umat muslim adalah dengan mentahnikkan bayi pada para ulama.

Ucapan Selamat dalam Acara Aqiqah (Latahzanaqiqah |081398911745| Paket aqiqah di Rancakole Arjasari Kabupaten Bandung)

Dengan menyuarakan selamat pada acara aqiqah dengan absensi anggota baru di dalam keluarga akan membuahkan kesan yang haru dan juga mendalam untuk keluarga yang bersangkutan.

 

Barakallahu laka fil mauhubi laka wasyakartal wahiba wabalagha asyaddahu waruziqat birrahu, yang memiliki arti:

“Mudah2an Allah melimpahkan barokah, dan Anda makin mensyukuri Dzat Pemberinya. Semoga si buah hati ini mencapai kedewasaannya dan engkau dikaruniai baktinya”.

 

“Barakallahu laka wabaraka alaika “atau” ajzalallahu tsawabaka”

Artinya : “Semoga kalian juga diberkahi Allah. atau Semoga Allah memberimu balasan pahala yang besar”.

 

Jikalau Belum Bisa Menyelenggarakan Aqiqah Bagi Bayinya

 

Aqîqah untuk bayi yang baru lahir tata tertibnya sunnah muakkad berdasarkan pendapat jumhur ulama. Kesimpulan ini dirâjihkan Lajnah Dâ-imah dalam fatwa no. 1776, 3116, 4861, 8052, 9029, 12591. Ialah dari fatwa tersebut, bahwa regulasi menyembelih hewan aqîqah bagi orang tua yang mendapatkan anugerah berupa kelahiran anak yakni sunnah muakkadah (amat ditekankan). Dijalankan dengan menyembelih dua ekor kambing untuk anak lelaki, dan satu ekor kambing untuk buah hati perempuan. Merujuk pada hari ketujuh dari kelahiran bayi.

 

Penundaan proses aqiqah dari hari hal yang demikian tak menyebabkan dosa, sedangkan tanpa udzur. Akan tetapi, jikalau memiliki kemampuan karenanya lebih baik dijalankan.

 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

 

الْعَقِيقَةُ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌٌ

 

“Aqiqah untuk si kecil lelaki dua kambing yang serupa. Tak aqiqah bagi anak perempuan seekor kambing”. [HR Ahmad dan at-Tirmidzi].

 

Tak nash di atas, karenanya tak ada yang mencukupi untuk aqiqah kecuali menyembelih kambing. Tidak dapat digantikan, seumpama dengan membeli daging kiloan, pembagian uang atau yang lainnya.

 

Sembelihan aqiqah ini diadakan untuk fid-yah (tebusan) atas bayi [1], optimis akan keselamatannya dan untuk menolak setan darinya, sebagaimana dibuktikan Ibnul-Qayyim dalam kitab Tuhfat al-Wadûd fi Ahkâm al-Maulûd.[2]

 

Adapun pelaksanaannya, yang utama diadakan pada hari ketujuh, dan seandainya diakhirkan dari hari hal yang demikian juga diperkenankan. Tidak ada batasan waktu penyembelihan aqîqah ini. Memang beberapa ulama menyatakan, apabila bayi tersebut telah besar maka sudah kehilangan waktunya, sehingga tidak memandang adanya pensyariatan aqîqah bagi orang dewasa. Walaupun jumhur ulama memandang tidak mengapa, meskipun sudah dewasa.

 

Ibadah aqîqah ini diperuntukkan bagi orang-orang yang cakap. Oleh karena itu, bagi orang tua yang penghasilan bulanannya tak mencukupi kecuali untuk kebutuhan keluarga saja, atau dari keluarga tak cakap, karenanya tak persoalan bila tidak menjalankan aqîqah ini untuk buah hati-anaknya. Allah berfirman :

 

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

 

“Allah tidak membebani seseorang tetapi sesuai dengan kesanggupannya”. [al-Baqarah/2:286].

 

Juga sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

 

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

 

“Apa yang aku larang untuk kalian karenanya jauhilah. Tidak apa yang saya perintahkan terhadap kalian karenanya kerjakanlah semampu kalian”. [HR Muslim].

 

Kalau penyembelihan kambing ini longgar. Maksudnya, jikalau suatu keluarga mempunyai ketidakmampuan, dan di kemudian hari mendapatkan rezeki yang berkecukupan, karenanya konsisten disunnahkan untuk melaksanakannya. Persyaratan telah via setahun atau lebih.

 

Syaikh Shâlih bin ‘Abdillah al-Fauzân menerangkan, tak mengapa mengakhirkan sembelihan aqîqah hingga waktu yang tepat, dan ada pada kedua orang tuanya, atau salah satunya. Penyembelihan pada hari ketujuh atau keduapuluh satu hanyalah keutamaan jika memungkinkan dan ada. Apabila tidak ada karenanya tak kenapa mengakhirkannya pada waktu lainnya pantas memiliki kesanggupan. Perlu diketahui, sembelihan aqiqah dikerjakan oleh orang tua buah hati tersebut, sebab itu merupakan hak anak atas orang tuanya.[3]

 

Syaikh Shalih bin ‘Abdillah al-Fauzan juga berpendapat, apabila orang tua tak melakukannya karenanya ia telah meninggalkan Sunnah. Binatang orang tuanya tidak menyembelih aqiqah untuknya maka sang anak juga diperbolehkan menyembelih aqiqah untuk dirinya sendiri [4].

 

Kambing Aqiqah (Latahzanaqiqah |081398911745| Paket aqiqah di Rancakole Arjasari Kabupaten Bandung)

Sampai aqiqah senantiasa ditiru dengan terdapatnya pemotongan hewan aqiqah yaitu kambing dan mencukur rambut si jabang bayi yang sudah lahir. Binatang kambing yang jadikan aqiqah tak diatur harus berjenis kelamin jantan atau betina. Berdasarkan Anda akan tidak kesusahan dengan mahalnya harga Kambing Kurban maupun Kambing Aqiqah jantan. Karna kidak disyaratkan kambing untuk aqiqah wajib jantan atau wajib betina seperti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

 

عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لايضركم أذكرانا كن أم إناثا

 

“Untuk anak lelaki dua kambing, serta untuk anak wanita satu kambing, serta tidak memudharati kalian apakah kambing-kambing itu jantan atau betina. ” (HR. Ashhabus Sunan, serta dishahihkan Syeikh Al-Albany).

 

Di bawah ini ialah ketetapan hewan yang diijinkan untuk aqiqah :

 

Type kambing untuk aqiqah bisa menggunakan kambing yang berjenis kelamin lelaki atau kambing jantan atau betina.

Mengenai umur dari kambing tersebut mereka mengkiaskan dengan usia kambing dhahaayaa (kambing qurban), merupakan : Untuk domba atau biri-biri cukup setahun atau kurang sedikit. Untuk kambing biasa umurnya cukup dua th. serta masuk th. ke-3.

Mengenai mengenai sifatnya juga dikiaskan dengan dhahaayaa ialah kambing yang sehat serta bagus bukanlah kambing yang cacat serta sakit seperti yang sudah ditunjukkan oleh Imam Malik.

Berdasar pada pengukuran kenaikan harga kambing kurban serta kambing aqiqah dari th. ke th. alami kenaikan persentase sebesar 15-30%. Berdasarkan service jasa aqiqah berinisiatif menolong anda dalam progres aqiqah dengan kemauan anda bisa melakukan sunnah tanpa ada terbebani. Aqiqah Beraneka tawarkan pada anda yang menginginkan mengerjakan aqiqah untuk putra putri anda.Latahzanaqiqah |081398911745| Paket aqiqah di Rancakole Arjasari Kabupaten Bandung

 

Terkecuali harga kambing kurban, pada th. langsung kambing aqiqah untuk ukuran 20-25 Kg dapat menjangkau harga 1. 200. 000 sampai 2. 500. 000. Besar kesempatan pada th. ini harga kambing aqiqah menaik sebab harga barang yang makin naik serta selekasnya terwujudnya Beberapa-orang Ekonomi ASEAN (MEA). Kemauan sangkaan dari Instansi Penjamin Simpanan (LPS) sekiranya rata-rata inflasi diperkirakan menjangkau 4, 3 % pada th. ini.

Di masa serba komputerisasi serta menuntut hal yang praktis ini mulai banyak kategori yang mengharapkan menggerakkan aktivitas tanpa ada meninggalkan ibadahnya hingga mulai bermunculan jasa aqiqah. Penawaran paket aqiqah dari berjenis-jenis jasa service aqiqah di Indonesia sudah ada untuk menolong dalam melaksanakan aqiqah dengan ajaran Islam. Paket aqiqah yang di tawarkan dari beberapa jasa service aqiqah berbagai dari mulai harga kambing aqiqah, harga paket daging kambing aqiqah hingga jadi menu masakan yang siap untuk disalurkan ke beberapa dhuafa.

 

Aqiqah Latahzan Sentra Aqiqah (Latahzanaqiqah |081398911745| Paket aqiqah di Rancakole Arjasari Kabupaten Bandung)

 

Memberi instansi jasa service atau jasa aqiqah juga sediakan binatang qurban. Satu di antara jasa aqiqah yang sediakan hewan qurban adalah Aqiqah Latahzan. Terkecuali sediakan jasa service aqiqah, instansi ini sediakan juga kambing qurban serta sapi qurban. Harga kambing kurban juga bervariatif cocok sama berat binatang serta usia nya.Latahzanaqiqah |081398911745| Paket aqiqah di Rancakole Arjasari Kabupaten Bandung

 

Service jasa aqiqah serta qurban ini mempunyai tujuan buat kebanyakan orang dapat untuk berqurban, hingga dalam prakteknya dituangkan dalam betuk harga jual yang murah agar lebih terjangkau khalayak. Sebagian penjual kambing secara khusus natural pakai surut harga mendekati musim haji atau lebaran qurban.

 

Mendekati Hari Raya Idhul Adha, tentu beberapa pedagang hewan kurban mulai banyak didaerah anda serta mulai tawarkan binatang dagangannya.  mereka pasti waktu perayaan kurban th. ini dapat menghadirkan keuntungan yang tambah baik di banding th. terutama dahulu.

 

Dalam beli binatang qurban sebagian hal yang perlu anda pikirkan. Bukan sekadar memiliki dari sisi Berat rata-ratanya saja, namun yang tak kalah perlu adalah dari sisi kesehatan binatang ternak yang juga akan jadikan kurban di Hari Raya Idul Adha Th. ini.  mulai sejak th. 2012 sampai 2015 harga kambing dengan berat 20-25 Kg alami kenaikan serta penurunan harga mulai 1. 000. 000 sampai 2. 400. 000.Latahzanaqiqah |081398911745| Paket aqiqah di Rancakole Arjasari Kabupaten Bandung

 

Untuk anda yang menginginkan lakukan qurban th. 2018 ini, anda dapat pesan selekasnya binatang qurban. Aqiqah Latahzan melayani pengorderan binatang qurban bagus binatang kambing maupun sapi. Harga kambing kurban serta sapi qurban di Aqiqah Berjenis-jenis relatif murah serta membantu anda agar bisa menjalankan qurban di th. ini.

Besarnya prosentase kenaikan harga kambing kurban serta harga kambing aqiqah dipicu karna banyak beberapa kaum muslim yang mengharapkan lakukan qurban. Kenaikan serta penurunan harga kambing tak berlangsung pada satu daerah saja, tetapi berlangsung nyaris di segala lokasi di Indonesia.  media mencatat terjajdi kenaikan harga jual hewan qurban sekitaran 15-30 persen tiap-tiap tahunnya.Latahzanaqiqah |081398911745| Paket aqiqah di Rancakole Arjasari Kabupaten Bandung