Apa itu aqiqah?(Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Sukawarna Sukajadi Kota Bandung)

Aqiqah ialah satu diantara Sunnah Rasulullah yang harus kita kerjakan untuk keluarga yang dapat. Mengingat aqiqah ialah satu diantara pengajaran untuk jadikan anak yang shaleh. “Tiap-tiap si kecil tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan untuk dia pada hari ke-7 serta dicukur kepalanya dan dinamakan, ” (HR An-Nasai : 4149. Sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasai : 4220).Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Sukawarna Sukajadi Kota Bandung

Untuk seseorang si kecil lelaki disembelihkan dua ekor kambing, di mana keduanya mempunyai persamaan serta untuk seseorang si kecil wanita disembelihkan seekor kambing, ” (HR Ahmad. Sahih oleh Syeikh Al-Albani dalam Sahihul Jamius Shaghir : 4105).

Kambing akikah disembelih dikala buah hati berumur tujuh hari, empat belas hari atau dua puluh sehari, ” (HR At-Tabrani. Sahih oleh Al-Albani dalam Sahihul Jamius Shaghir : 4132).

  1. Memberi berita baik mengenai kelahiran buah hati pada tetangga sekalian memberi berita mengenai nasab si kecil agar tidak berlangsung persangkaan jelek oleh beberapa tetangga.
  2. Mencerminkan sikap murah hati serta dermawan yang nanti juga akan menyingkirkan sikap kikir, bakhil serta pelit.
  3. Ikuti jejak Nabi Ibrahim ketika berharap menyembelih si kecilnya adalah Ismail melainkan ditukar dengan domba. Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Sukawarna Sukajadi Kota Bandung
  4. Yaitu bentuk pengorbanan pada Allah Swt seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim.
  5. Mudah-mudahan dipenuhinya doa untuk si bayi karna ayah dan ibunya bersedia berqurban.
  6. Melepas status buah hati yang tergadai, karna si kecil yang baru lahir apabila belum juga di aqiqahi statusnya merupakan tergadai. Yang mana sekiranya tergadai ya mesti ditebus terutamanya dulu supaya dapat mendapat faedahnya.
  7. Jadi pembebas dari masalah setan, karna bayi yang baru lahir juga akan senantiasa diganggu setan.
  8. Jadi penghalang setan untuk mengganggu si bayi, hingga bayi semakin lebih terproteksi, karna setan juga akan berusaha untuk jadikan si bayi jadi pengikutnya.

pantasnya sebagian orang-tua yang belum juga menjalankan aqiqah untuk anaknya agar berupaya untuk melakukannya.Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Sukawarna Sukajadi Kota Bandung

Sebetulnya aqiqah kalau telah direncanakan mulai sejak permulaan, aqiqah tak memberatkan sebagian keluarga. Maka dari itu jadi hal yang perlu untuk menyiapkan materi untuk meyambut kelahiran sang bayi.

Pendapat Ulama perihal Aqiqah

Ada beberapa pendapat perihal peraturan aqiqah dari sebagian ulama seperti patut, sunnah mu’akkad serta sunnah, berikut review selengkapnya.

1.Antara Sunnah dan Harus

 

Jumhur atau kebanyakan berpendapat bila aqiqah hukumnya yakni sunnah dan beberapa lagi merupakan seharusnya dengan alasan berhubungan segera dengan sembelih ialah hal penting. Selama seseorang sanggup mengerjakan aqiqah, maka wajib segera dilakukan pada hari ke-7 yaitu jawaban terbijak.

2.Berdasarkan Hadits Yang Shohih

 

Tata aqiqah menurut pendapat yang terkuat yakni sunnah muakkadah yang yakni pendapat jumhur ulama berdasarkan hadits, ada juga ulama yang memberikan penjelasan bila aqiqah yakni penebus yang artinya aqiqah menjadi pertanda terlepasnya dari kekangan jin yang ada bersama bayi sewaktu lahir.

3.Aqiqah Sunnah Ditunaikan Untuk Anak

 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. “Semua bayi tergadaikan dengan aqiqah-nya yang pada hari ketujuhnya disembelih binatang (kambing), dikasih nama, dan dicukur rambutnya.” [Shahih, HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan lain-lainnya].

 

Anggapan Ulama Kontemporer Tentang Undang-undang Aqiqah

Anggapan yang menyatakan bahwa aqiqah peraturannya sunnah muakkadah ini ternyata juga banyak diamalkan oleh para ulama kontemporer.

 

Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid dalam fatwanya mengucapkan,

 

“Regulasi aqiqah merupakan sunnah muakkadah. Sehingga, tak ada dosa bagi mereka yang meninggalkannya.”

 

Beliau berdalil dengan sebuah hadits, Dari Amru bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, barangsiapa yang melahirkan seorang anak jika berharap mengaqiqahi, maka hendaknya mengaqiqahi. Jikalau si kecil yang lahir laki-laki, maka aqiqah dengan dua kambing. Sekiranya buah hati yang terlahir perempuan, karenanya cukup dengan satu kambing. (HR. Abu Daud, no. 2842. Hadits ini dianggap hasan oleh al-Albani dalam kitab, shahih Abi Daud)Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Sukawarna Sukajadi Kota Bandung

 

Segala umat muslim tentunya sudah tak asing dengan amalan dari aqiqah yang ialah butiran sunnah yang telah menjadi kultur bagi seluruh umat muslim di berjenis-jenis belahan dunia sehingga sunnah ini tak akan punah terpengaruh oleh waktu.

Tertib Aqiqah Dengan Dalil Al-Qur’an (Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Sukawarna Sukajadi Kota Bandung)

Berikut sebagian dalil Al-Qur’an yang berkaitan dengan peraturan melaksanakan aqiqah menurut ajaran Islam, Antara lain:

 

Salman bin ‘Amir Ad-Dhabiy

Dari Salman bin ‘Amir Ad-Dhabiy berkata jika Rasulullah bersabda, “Aqiqah dilakukan sebab kelahiran bayi, karenanya sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya.” [Shahih Hadits Riwayat Bukhari (5472), untuk lebih lengkapnya lihat Fathul Bari (9/590-592), dan Irwaul Ghalil (1171), Syaikh Albani].

Samurah bin Jundab

Dari Samurah bin Jundab berkata sekiranya Rasulullah bersabda, ““Semua si kecil bayi tergadaikan dengan aqiqahnya yang pada hari ketujuhnya di sembelih hewan (kambing), diberi nama dan dicukur rambutnya.” [Shahih, Hadits Riwayat Abu Dawud 2838, Tirmidzi 1552, Nasa’I 7/166, Ibnu Majah 3165, Ahmad 5/7-8, 17-18, 22, Ad Darimi 2/81, dan lain-lainnya].

Aisyah

Aisyah berkata sekiranya Rasulullah bersabda, “Bayi laki-laki diaqiqahi dengan dua kambing yang sama dan bayi perempuan satu kambing.” [Shahih, Hadits Riwayat Ahmad (2/31, 158, 251), Tirmidzi (1513), Ibnu Majah (3163), dengan sanad hasan].

Ibnu Abbas

Ibnu Abbas berkata jikalau Rasulullah bersabda, “Menaqiqahi Hasan dan Husain dengan satu kambing dan satu kambing.” [HR Abu Dawud (2841) Ibnu Jarud dalam kitab al-Muntaqa (912) Thabrani (11/316) dengan sanadnya shahih. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Daqiqiel ‘Ied].

‘Amr bin Syu’terhina

‘Amr bin Syu’tercela dari ayahnya, dari kakeknya berkata jikalau Rasulullah bersabda, “Barangsiapa diantara kalian yang mau menyembelih (kambing) karena kelahiran bayi karenanya hendaklah dia lakukan untuk laki-laki dua kambing yang sama dan untuk perempuan satu kambing.” [Sanadnya Hasan, Hadits Riwayat Abu Dawud (2843), Nasa’I (7/162-163), Ahmad (2286, 3176) dan Abdur Razaq (4/330), dan shahihkan oleh al-Hakim (4/238)].

Fatimah binti Muhammad

Fatimah binti Muhammad berkata dikala melahirkan Hasan kalau Rasulullah bersabda, “Cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak kepada orang miskin seberat timbangan rambutnya.” [Sanadnya Hasan, Hadits Riwayat Ahmad (6/390), Thabrani dalam “Mu’jamul Kabir” 1/121/2, dan al-Baihaqi (9/304) dari Syuraiq dari Abdillah bin Muhammad bin Uqoil].

Aturan Beserta Tuntunan Progres Aqiqah

Berikut sebagian tata tertib yang diikuti dengan pengarahan dalam mengerjakan aqiqah, ialah:

 

Aqiqah Adalah Syairat Islam

Aqiqah yakni satu yang telah disyariatkan di dalam agama Islam dan beberapa dalil yang mengatakan diantaranya adalah hadits Rasulullah saw yang berkata “tiap buah hati tertuntut dengan aqiqahnya”.Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Sukawarna Sukajadi Kota Bandung

 

Jumlah Hewan Sembelihan

Hadits lainnya mengatakan bila, “Buah laki-laki (Aqiqah-nya dengan 2 kambing) sedang anak perempuan (Aqiqah-nya) dengan 1 ekor kambing”.

Status hukum aqiqah yakni sunnah dan hal ini pantas dengan pandangan dari kebanyakan ulama seperti seumpama Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad yang didasari dengan sebagian dalil diatas.

 

Para ulama tak mengatakan sepatutnya dengan membuat penyataan sekiranya kalau aqiqah ialah semestinya, maka keharusan ini menjadi hal yang sudah diketahui oleh agama dan Rasulullah juga pastinya sudah memberikan keterangan seputar kewajiban itu.

 

Ada sebagian ulama seperti Imam Laits serta Imam Al-Bashri yang mengucapkan pendapat seandainya aturan dari aqiqah yaitu seharusnya menurut dari 1 hadits adalah “Kullu ghulamin murtahanun bi ‘aqiqatihi\’” yang berarti tiap buah hati tertuntut dengan aqiqah.

 

Tidak Mematahkan Tulang Sembelihan

Saat menyembelih, ada hal yang mesti diamati yakni tak mematahkan tulang dari sembelihan dengan hikmah yang terkandung ialah tafa’ul atau berharap akan keselamatan tubuh serta member badan dari anak hal yang demikian.

 

Binatang Sembelihan Tak Boleh Cacat

Aqiqah yang legal ialah bila telah memenuhi syarat dari hewan qurban yakni tidak cacat dan juga sudah masuk ke umur yang sudah disyaratkan dalam Islam. Aqiqah ialah menyembelih di hari ke-7 semenjak kelahiran bayi yang dialamatkan untuk bersyukur pada Allah.

 

Akan namun kecuali kambing, sapi atau unta juga diperbolehkan dengan persyaratan hanya 1 unta atau 1 sapi untuk 1 orang anak saja, namun beberapa ulama berpendapat sekiranya aqiqah yang dibolehkan hanya menerapkan kambing saja karena pantas dengan dalil Rasulullah saw.

 

Aqiqah Berarti Tali Belenggu Hati

Aqiqah juga mengistilahkan terbebasnya anak dari tali belenggu yang menjadi penghalang buah hati dalam memberikan syafaat pada bapak dan ibu dan aqiqah adalah menjalankan syair Islam.

 

Saat menyembelih, karenanya diniatkan untuk melakukan aqiqah dengan menyebut nama bayi serta nama bapaknya dan bumbu untuk memasak semestinya lebih manis dengan tujuan agar tata kramanya juga manis dan memang menjadi kesukaan dari Rasulullah merupakan manis serta madu.

 

Mencukur Rambut Sesudah Aqiqah

Mencukur rambut dilakukan setelah progres aqiqah selesai dilakukan seperti pada haji dimana tahallul dilaksanakan sesudah qurban. Rambut yang sudah di potong akan dikumpulkan lalu ditimbang dan beratnya akan dikonversikan dengan emas atau pun perak.

 

Rasulullah saw memberi perintah pada Sayyidah Fathimah agar menimbang rambut Sayyidina Husein dan juga bershadaqah emas dengan berat yang sama dengan berat rambut sekaligus memberikan hadiah khusus berupa paha atau kaki kambing ke bidan yang telah membantu kelahiran.

 

Melanjutkan Dengan Tahnik

Sesudah memotong rambut, karenanya dilanjutkan lagi dengan memasukkan sesuatu yang manis ke dalam mulut bayi. Para Shahabat mempunyai kebiasaan apabila bayi yang baru saja lahir akan langsung dibawa ke hadapan Rasulullah saw.

 

Beliau kemudian akan memerintahkan untuk diambilkan kurma lalu mengunyahnya hingga halus dan mengambil sedikit dari mulut-Nya lalu memberikannya ke mulut bayi dengan cara menyentuh langit-langit mulut bayi sehingga akan segera di hisap.

 

Ada 2 hal yang terkandung dalam hal ini adalah karbohidrat atau glukosa adalah sumber energi dari jasmaniah serta air liur dari Rasulullah yang akan memberikan memberi manfaat. Sunnah ini lalu diteruskan oleh umat muslim merupakan dengan mentahnikkan bayi pada para ulama.

Ucapan Selamat dalam Acara Aqiqah (Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Sukawarna Sukajadi Kota Bandung)

Dengan menyatakan selamat pada acara aqiqah dengan absensi member baru di dalam keluarga akan membuahkan kesan yang haru dan juga mendalam untuk keluarga yang bersangkutan.

 

Barakallahu laka fil mauhubi laka wasyakartal wahiba wabalagha asyaddahu waruziqat birrahu, yang memiliki arti:

“Mudah2an Allah melimpahkan memberi manfaat, dan Anda makin mensyukuri Dzat Pemberinya. Semoga si buah hati ini mencapai kedewasaannya dan engkau dikaruniai baktinya”.

 

“Barakallahu laka wabaraka alaika “atau” ajzalallahu tsawabaka”

Artinya : “Semoga kalian juga diberkahi Allah. atau Semoga Allah memberimu balasan pahala yang besar”.

 

Jikalau Belum Bisa Menyelenggarakan Aqiqah Bagi Bayinya

 

Aqîqah untuk bayi yang baru lahir aturannya sunnah muakkad menurut pendapat jumhur ulama. Ringkasan ini dirâjihkan Lajnah Dâ-imah dalam fatwa no. 1776, 3116, 4861, 8052, 9029, 12591. Ialah dari fatwa hal yang demikian, bahwa aturan menyembelih hewan aqîqah bagi orang tua yang mendapatkan anugerah berupa kelahiran anak yakni sunnah muakkadah (benar-benar ditekankan). Dilakukan dengan menyembelih dua ekor kambing untuk si kecil lelaki, dan satu ekor kambing untuk buah hati perempuan. Mengacu pada hari ketujuh dari kelahiran bayi.

 

Penundaan pelaksanaan aqiqah dari hari tersebut tidak menyebabkan dosa, meskipun tanpa udzur. Akan melainkan, apabila mempunyai kecakapan maka lebih baik dikerjakan.

 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

 

الْعَقِيقَةُ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌٌ

 

“Aqiqah untuk anak lelaki dua kambing yang serupa. Tidak aqiqah bagi anak perempuan seekor kambing”. [HR Ahmad dan at-Tirmidzi].

 

Tak nash di atas, karenanya tidak ada yang mencukupi untuk aqiqah selain menyembelih kambing. Tak dapat digantikan, misalnya dengan membeli daging kiloan, pembagian uang atau yang lainnya.

 

Sembelihan aqiqah ini diadakan untuk fid-yah (tebusan) atas bayi [1], optimis akan keselamatannya dan untuk menolak setan darinya, sebagaimana diterangkan Ibnul-Qayyim dalam kitab Tuhfat al-Wadûd fi Ahkâm al-Maulûd.[2]

 

Adapun pelaksanaannya, yang utama diadakan pada hari ketujuh, dan jikalau diakhirkan dari hari hal yang demikian juga diperkenankan. Tidak ada batasan waktu penyembelihan aqîqah ini. Memang beberapa ulama menyatakan, sekiranya bayi hal yang demikian telah besar karenanya telah kehilangan waktunya, sehingga tidak melihat adanya pensyariatan aqîqah bagi orang dewasa. Walaupun jumhur ulama mengamati tidak kenapa, sedangkan telah dewasa.

 

Ibadah aqîqah ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sanggup. Oleh sebab itu, bagi orang tua yang penghasilan bulanannya tak mencukupi selain untuk keperluan keluarga saja, atau dari keluarga tidak sanggup, karenanya tak keadaan sulit kalau tak mengerjakan aqîqah ini untuk anak-si kecilnya. Allah berfirman :

 

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

 

“Allah tidak membebani seseorang tapi sesuai dengan kemampuannya”. [al-Baqarah/2:286].

 

Juga sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

 

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

 

“Apa yang aku larang untuk kalian karenanya jauhilah. Tak apa yang aku perintahkan kepada kalian karenanya kerjakanlah semampu kalian”. [HR Muslim].

 

Bila penyembelihan kambing ini longgar. Maksudnya, seandainya suatu keluarga memiliki ketidakmampuan, dan di kemudian hari menerima rezeki yang berkecukupan, karenanya konsisten disunnahkan untuk menjalankannya. Syarat sudah via setahun atau lebih.

 

Syaikh Shâlih bin ‘Abdillah al-Fauzân menjelaskan, tidak mengapa mengakhirkan sembelihan aqîqah hingga waktu yang pas, dan ada pada kedua orang tuanya, atau salah satunya. Penyembelihan pada hari ketujuh atau keduapuluh satu hanyalah keutamaan jika memungkinkan dan ada. Jika tidak ada maka tidak kenapa mengakhirkannya pada waktu lainnya pantas mempunyai kemampuan. Perlu diketahui, sembelihan aqiqah dilaksanakan oleh orang tua si kecil tersebut, karena itu ialah hak buah hati atas orang tuanya.[3]

 

Syaikh Shalih bin ‘Abdillah al-Fauzan juga beranggapan, apabila orang tua tidak melaksanakannya maka dia sudah meninggalkan Sunnah. Binatang orang tuanya tak menyembelih aqiqah untuknya maka sang buah hati juga dibiarkan menyembelih aqiqah untuk dirinya sendiri [4].

 

Kambing Aqiqah (Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Sukawarna Sukajadi Kota Bandung)

Hingga aqiqah selalu diikuti dengan terdapatnya pemotongan hewan aqiqah merupakan kambing dan mencukur rambut si jabang bayi yang telah lahir. Hewan kambing yang jadikan aqiqah tidak dipegang wajib berjenis kelamin jantan atau betina. Menurut Anda akan tak kesulitan dengan mahalnya harga Kambing Kurban ataupun Kambing Aqiqah jantan. Karna kidak disyaratkan kambing untuk aqiqah wajib jantan atau sepatutnya betina seperti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

 

عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لايضركم أذكرانا كن أم إناثا

 

“Untuk buah hati lelaki dua kambing, serta untuk buah hati wanita satu kambing, serta tak memudharati kalian apakah kambing-kambing itu jantan atau betina. ” (HR. Ashhabus Sunan, serta dishahihkan Syeikh Al-Albany).

 

Di bawah ini merupakan ketetapan hewan yang diijinkan untuk aqiqah :

 

Type kambing untuk aqiqah dapat menerapkan kambing yang berjenis kelamin lelaki atau kambing jantan atau betina.

Mengenai usia dari kambing hal yang demikian mereka mengkiaskan dengan usia kambing dhahaayaa (kambing qurban), adalah : Untuk domba atau biri-biri cukup setahun atau kurang sedikit. Untuk kambing awam umurnya cukup dua th. serta masuk th. ke-3.

Mengenai mengenai sifatnya juga dikiaskan dengan dhahaayaa adalah kambing yang sehat serta baik bukanlah kambing yang cacat serta sakit seperti yang sudah dibeberkan oleh Imam Malik.

Berdasar pada penilaian kenaikan harga kambing kurban serta kambing aqiqah dari th. ke th. alami kenaikan persentase sebesar 15-30%. Berdasarkan service jasa aqiqah berinisiatif menolong anda dalam progres aqiqah dengan harapan anda bisa melaksanakan sunnah tanpa ada terbebani. Aqiqah Berjenis-jenis tawarkan pada anda yang mengharapkan mengerjakan aqiqah untuk putra putri anda.Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Sukawarna Sukajadi Kota Bandung

 

Terkecuali harga kambing kurban, pada th. segera kambing aqiqah untuk ukuran 20-25 Kg bisa menjangkau harga 1. 200. 000 sampai 2. 500. 000. Besar kans pada th. ini harga kambing aqiqah menaik karena harga barang yang makin naik serta selekasnya terwujudnya Beberapa-orang Ekonomi ASEAN (MEA). Kemauan sangkaan dari Instansi Penjamin Simpanan (LPS) jikalau rata-rata inflasi diperkirakan menjangkau 4, 3 % pada th. ini.

Di masa serba komputerisasi serta menuntut hal yang praktis ini mulai banyak klasifikasi yang mengharapkan menggerakkan kegiatan tanpa ada meninggalkan ibadahnya sampai mulai bermunculan jasa aqiqah. Penawaran paket aqiqah dari beragam jasa service aqiqah di Indonesia sudah ada untuk membantu dalam melaksanakan aqiqah dengan ajaran Islam. Paket aqiqah yang di tawarkan dari sebagian jasa service aqiqah berbagai dari mulai harga kambing aqiqah, harga paket daging kambing aqiqah sampai jadi menu masakan yang siap untuk disalurkan ke sebagian dhuafa.

 

Aqiqah Latahzan Sentra Aqiqah (Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Sukawarna Sukajadi Kota Bandung)

 

Berkah instansi jasa service atau jasa aqiqah juga sediakan hewan qurban. Satu di antara jasa aqiqah yang sediakan binatang qurban adalah Aqiqah Latahzan. Terkecuali sediakan jasa service aqiqah, instansi ini sediakan juga kambing qurban serta sapi qurban. Harga kambing kurban juga bervariatif cocok sama berat binatang serta usia nya.Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Sukawarna Sukajadi Kota Bandung

 

Service jasa aqiqah serta qurban ini mempunyai tujuan buat kebanyakan orang bisa untuk berqurban, hingga dalam prakteknya dituangkan dalam betuk harga jual yang murah agar lebih relatif murah khalayak. Sebagian penjual kambing secara khusus natural pakai surut harga mendekati musim haji atau lebaran qurban.

 

Mendekati Hari Raya Idhul Adha, tentu sebagian pedagang hewan kurban mulai banyak didaerah anda serta mulai tawarkan binatang dagangannya.  mereka pasti waktu perayaan kurban th. ini bisa menghadirkan keuntungan yang tambah baik di banding th. terutama dulu.

 

Dalam beli binatang qurban sebagian hal yang perlu anda pikirkan. Bukan sekadar mempunyai dari sisi Berat rata-ratanya saja, namun yang tidak kalah perlu ialah dari sisi kesehatan hewan ternak yang juga akan jadikan kurban di Hari Raya Idul Adha Th. ini.  mulai sejak th. 2012 hingga 2015 harga kambing dengan berat 20-25 Kg alami kenaikan serta penurunan harga mulai 1. 000. 000 sampai 2. 400. 000.Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Sukawarna Sukajadi Kota Bandung

 

Untuk anda yang menginginkan lakukan qurban th. 2018 ini, anda bisa pesan selekasnya binatang qurban. Aqiqah Latahzan melayani pengorderan binatang qurban bagus binatang kambing ataupun sapi. Harga kambing kurban serta sapi qurban di Aqiqah Bermacam-macam relatif murah serta membantu anda supaya bisa menjalankan qurban di th. ini.

Besarnya persentase kenaikan harga kambing kurban serta harga kambing aqiqah dipicu karna banyak beberapa kaum muslim yang mengharapkan lakukan qurban. Kenaikan serta penurunan harga kambing tak berlangsung pada satu daerah saja, tapi berlangsung nyaris di seluruh lokasi di Indonesia.  media mencatat terjajdi kenaikan harga jual binatang qurban sekitaran 15-30 persen tiap-tiap-tiap tahunnya.Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Sukawarna Sukajadi Kota Bandung