Apa itu aqiqah?(Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Cikembang Kertasari Kabupaten Bandung)

Aqiqah ialah satu diantara Sunnah Rasulullah yang patut kita kerjakan untuk keluarga yang dapat. Mengingat aqiqah yakni satu diantara pengajaran untuk jadikan anak yang shaleh. “Tiap si kecil tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan untuk ia pada hari ke-7 serta dicukur kepalanya dan dinamakan, ” (HR An-Nasai : 4149. Sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasai : 4220).Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Cikembang Kertasari Kabupaten Bandung

Untuk seseorang si kecil lelaki disembelihkan dua ekor kambing, di mana keduanya mempunyai persamaan serta untuk seseorang anak wanita disembelihkan seekor kambing, ” (HR Ahmad. Sahih oleh Syeikh Al-Albani dalam Sahihul Jamius Shaghir : 4105).

Kambing akikah disembelih ketika si kecil berumur tujuh hari, empat belas hari atau dua puluh sehari, ” (HR At-Tabrani. Sahih oleh Al-Albani dalam Sahihul Jamius Shaghir : 4132).

  1. Memberi info baik mengenai kelahiran buah hati pada tetangga sekalian memberi isu mengenai nasab anak agar tak berlangsung persangkaan jelek oleh sebagian tetangga.
  2. Mencerminkan sikap murah hati serta dermawan yang nanti juga akan menyingkirkan sikap kikir, bakhil serta pelit.
  3. Ikuti jejak Nabi Ibrahim dikala mau menyembelih si kecilnya yaitu Ismail tapi ditukar dengan domba. Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Cikembang Kertasari Kabupaten Bandung
  4. Merupakan bentuk pengorbanan pada Allah Swt seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim.
  5. Gampang-mudahan dipenuhinya doa untuk si bayi karna orang tuanya bersedia berqurban.
  6. Melepas status buah hati yang tergadai, karna anak yang baru lahir seandainya belum juga di aqiqahi statusnya yakni tergadai. Yang mana jikalau tergadai ya sepatutnya ditebus secara khusus dahulu agar dapat mendapat faedahnya.
  7. Jadi pembebas dari problem setan, karna bayi yang baru lahir juga akan senantiasa diganggu setan.
  8. Jadi penghambat setan untuk mengganggu si bayi, hingga bayi kian lebih terproteksi, karna setan juga akan berupaya untuk jadikan si bayi jadi pengikutnya.

baiknya sebagian orang-tua yang belum juga melaksanakan aqiqah untuk buah hatinya agar berusaha untuk menjalankannya.Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Cikembang Kertasari Kabupaten Bandung

Sebenarnya aqiqah sekiranya telah direncanakan mulai semenjak awal, aqiqah tidak memberatkan beberapa keluarga. Maka dari itu jadi hal yang perlu untuk menyiapkan materi untuk meyambut kelahiran sang bayi.

Pendapat Ulama perihal Aqiqah

Ada beberapa anggapan seputar tata tertib aqiqah dari sebagian ulama seperti harus, sunnah mu’akkad serta sunnah, berikut ulasan selengkapnya.

1.Antara Sunnah dan Sepatutnya

 

Jumhur atau kebanyakan berpendapat kalau aqiqah tata tertibnya ialah sunnah dan sebagian lagi ialah semestinya dengan alasan berhubungan segera dengan sembelih yakni hal penting. Selama seseorang kapabel menjalankan aqiqah, maka mesti lantas dilakukan pada hari ke-7 merupakan jawaban terbijak.

2.Berdasarkan Hadits Yang Shohih

 

Regulasi aqiqah berdasarkan pendapat yang terkuat merupakan sunnah muakkadah yang merupakan pendapat jumhur ulama berdasarkan hadits, ada juga ulama yang memberikan penjelasan apabila aqiqah yakni penebus yang artinya aqiqah menjadi pedoman terlepasnya dari kekangan jin yang ada bersama bayi sewaktu lahir.

3.Aqiqah Sunnah Ditunaikan Untuk Buah

 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. “Seluruh bayi tergadaikan dengan aqiqah-nya yang pada hari ketujuhnya disembelih binatang (kambing), diberi nama, dan dicukur rambutnya.” [Shahih, HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan lain-lainnya].

 

Pendapat Ulama Kontemporer Perihal Hukum Aqiqah

Pendapat yang mengungkapkan bahwa aqiqah regulasinya sunnah muakkadah ini terbukti juga banyak diamalkan oleh para ulama kontemporer.

 

Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid dalam fatwanya mengungkapkan,

 

“Tertib aqiqah yaitu sunnah muakkadah. Sehingga, tidak ada dosa bagi mereka yang meninggalkannya.”

 

Beliau berdalil dengan sebuah hadits, Dari Amru bin Syu’terhina, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sudah bersabda, barangsiapa yang melahirkan seorang anak bila berharap mengaqiqahi, maka hendaknya mengaqiqahi. Sekiranya buah hati yang lahir laki-laki, maka aqiqah dengan dua kambing. Apabila si kecil yang terlahir perempuan, karenanya cukup dengan satu kambing. (HR. Abu Daud, no. 2842. Hadits ini dianggap hasan oleh al-Albani dalam kitab, shahih Abi Daud)Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Cikembang Kertasari Kabupaten Bandung

 

Seluruh umat muslim tentunya sudah tak asing dengan amalan dari aqiqah yang yaitu butiran sunnah yang telah menjadi kebiasaan bagi seluruh umat muslim di pelbagai belahan dunia sehingga sunnah ini tak akan punah tergoda oleh waktu.

Tertib Aqiqah Dengan Dalil Al-Qur’an (Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Cikembang Kertasari Kabupaten Bandung)

Berikut sebagian dalil Al-Qur’an yang berkaitan dengan regulasi melaksanakan aqiqah berdasarkan ajaran Islam, Antara lain:

 

Salman bin ‘Amir Ad-Dhabiy

Dari Salman bin ‘Amir Ad-Dhabiy berkata jika Rasulullah bersabda, “Aqiqah dilakukan sebab kelahiran bayi, karenanya sembelihlah binatang dan hilangkanlah seluruh gangguan darinya.” [Shahih Hadits Riwayat Bukhari (5472), untuk lebih lengkapnya lihat Fathul Bari (9/590-592), dan Irwaul Ghalil (1171), Syaikh Albani].

Samurah bin Jundab

Dari Samurah bin Jundab berkata kalau Rasulullah bersabda, ““Segala si kecil bayi tergadaikan dengan aqiqahnya yang pada hari ketujuhnya di sembelih binatang (kambing), diberi nama dan dicukur rambutnya.” [Shahih, Hadits Riwayat Abu Dawud 2838, Tirmidzi 1552, Nasa’I 7/166, Ibnu Majah 3165, Ahmad 5/7-8, 17-18, 22, Ad Darimi 2/81, dan lain-lainnya].

Aisyah

Aisyah berkata seandainya Rasulullah bersabda, “Bayi laki-laki diaqiqahi dengan dua kambing yang sama dan bayi perempuan satu kambing.” [Shahih, Hadits Riwayat Ahmad (2/31, 158, 251), Tirmidzi (1513), Ibnu Majah (3163), dengan sanad hasan].

Ibnu Abbas

Ibnu Abbas berkata seandainya Rasulullah bersabda, “Menaqiqahi Hasan dan Husain dengan satu kambing dan satu kambing.” [HR Abu Dawud (2841) Ibnu Jarud dalam kitab al-Muntaqa (912) Thabrani (11/316) dengan sanadnya shahih. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Daqiqiel ‘Ied].

‘Amr bin Syu’terhina

‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata bila Rasulullah bersabda, “Barangsiapa diantara kalian yang ingin menyembelih (kambing) sebab kelahiran bayi maka hendaklah ia lakukan untuk laki-laki dua kambing yang sama dan untuk perempuan satu kambing.” [Sanadnya Hasan, Hadits Riwayat Abu Dawud (2843), Nasa’I (7/162-163), Ahmad (2286, 3176) dan Abdur Razaq (4/330), dan shahihkan oleh al-Hakim (4/238)].

Fatimah binti Muhammad

Fatimah binti Muhammad berkata dikala melahirkan Hasan apabila Rasulullah bersabda, “Cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak terhadap orang miskin seberat timbangan rambutnya.” [Sanadnya Hasan, Hadits Riwayat Ahmad (6/390), Thabrani dalam “Mu’jamul Kabir” 1/121/2, dan al-Baihaqi (9/304) dari Syuraiq dari Abdillah bin Muhammad bin Uqoil].

Undang-undang Beserta Bimbingan Progres Aqiqah

Berikut sebagian peraturan yang diikuti dengan bimbingan dalam menjalankan aqiqah, yaitu:

 

Aqiqah Adalah Syairat Islam

Aqiqah ialah satu yang telah disyariatkan di dalam agama Islam dan sebagian dalil yang mengatakan diantaranya merupakan hadits Rasulullah saw yang berkata “setiap si kecil tertuntut dengan aqiqahnya”.Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Cikembang Kertasari Kabupaten Bandung

 

Jumlah Binatang Sembelihan

Hadits lainnya mengatakan jikalau, “Kecil laki-laki (Aqiqah-nya dengan 2 kambing) sedang anak perempuan (Aqiqah-nya) dengan 1 ekor kambing”.

Status peraturan aqiqah yakni sunnah dan hal ini pantas dengan pandangan dari kebanyakan ulama seperti contohnya Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad yang didasari dengan sebagian dalil diatas.

 

Para ulama tak mengatakan semestinya dengan membikin penyataan kalau kalau aqiqah yaitu wajib, maka keharusan ini menjadi hal yang telah dikenal oleh agama dan Rasulullah juga pastinya telah memberikan keterangan seputar kewajiban itu.

 

Ada sebagian ulama seperti Imam Laits serta Imam Al-Bashri yang menyuarakan pendapat bila regulasi dari aqiqah adalah patut berdasarkan dari 1 hadits adalah “Kullu ghulamin murtahanun bi ‘aqiqatihi\’” yang berarti tiap-tiap buah hati tertuntut dengan aqiqah.

 

Tidak Mematahkan Tulang Sembelihan

Dikala menyembelih, ada hal yang semestinya diperhatikan ialah tidak mematahkan tulang dari sembelihan dengan hikmah yang terkandung ialah tafa’ul atau berkeinginan akan keselamatan tubuh serta anggota badan dari anak tersebut.

 

Hewan Sembelihan Tidak Boleh Cacat

Aqiqah yang resmi ialah jika sudah memenuhi persyaratan dari binatang qurban adalah tak cacat dan juga telah masuk ke usia yang sudah disyaratkan dalam Islam. Aqiqah yakni menyembelih di hari ke-7 semenjak kelahiran bayi yang dimaksudkan untuk berterima kasih pada Allah.

 

Akan namun kecuali kambing, sapi atau unta juga dibiarkan dengan syarat hanya 1 unta atau 1 sapi untuk 1 orang anak saja, namun sebagian ulama berpendapat jika aqiqah yang dibolehkan hanya memakai kambing saja karena cocok dengan dalil Rasulullah saw.

 

Aqiqah Berarti Tali Belenggu Si

Aqiqah juga mengartikan terbebasnya buah hati dari tali belenggu yang menjadi penghalang buah hati dalam memberikan syafaat pada orang tua dan aqiqah yaitu melaksanakan syair Islam.

 

Saat menyembelih, maka diniatkan untuk melaksanakan aqiqah dengan menyebut nama bayi serta nama bapaknya dan bumbu untuk memasak semestinya lebih manis dengan tujuan agar etikanya juga manis dan memang menjadi kesukaan dari Rasulullah yaitu manis serta madu.

 

Mencukur Rambut Setelah Aqiqah

Mencukur rambut dikerjakan sesudah pelaksanaan aqiqah selesai dilakukan seperti pada haji dimana tahallul dijalankan sesudah qurban. Rambut yang sudah di potong akan dikumpulkan lalu ditimbang dan beratnya akan dikonversikan dengan emas atau pun perak.

 

Rasulullah saw memberi perintah pada Sayyidah Fathimah agar menimbang rambut Sayyidina Husein dan juga bershadaqah emas dengan berat yang sama dengan berat rambut sekalian memberikan hadiah khusus berupa paha atau kaki kambing ke bidan yang sudah membantu kelahiran.

 

Melanjutkan Dengan Tahnik

Setelah memotong rambut, maka dilanjutkan lagi dengan memasukkan sesuatu yang manis ke dalam mulut bayi. Para Shahabat mempunyai kultur jika bayi yang baru saja lahir akan segera dibawa ke hadapan Rasulullah saw.

 

Beliau kemudian akan memerintahkan untuk diambilkan kurma lalu mengunyahnya sampai halus dan mengambil sedikit dari mulut-Nya lalu memberikannya ke mulut bayi dengan sistem meraba langit-langit mulut bayi sehingga akan lantas di hisap.

 

Ada 2 hal yang terkandung dalam hal ini ialah karbohidrat atau glukosa adalah sumber kekuatan dari jasmaniah serta ludah dari Rasulullah yang akan memberikan memberi manfaat. Sunnah ini lalu diteruskan oleh umat muslim ialah dengan mentahnikkan bayi pada para ulama.

Ucapan Selamat dalam Acara Aqiqah (Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Cikembang Kertasari Kabupaten Bandung)

Dengan mengucapkan selamat pada acara aqiqah dengan kehadiran member baru di dalam keluarga akan membuahkan kesan yang haru dan juga mendalam untuk keluarga yang bersangkutan.

 

Barakallahu laka fil mauhubi laka wasyakartal wahiba wabalagha asyaddahu waruziqat birrahu, yang mempunyai arti:

“Mudah2an Allah melimpahkan berkah, dan Anda makin mensyukuri Dzat Pemberinya. Semoga si si kecil ini mencapai kedewasaannya dan engkau dikaruniai baktinya”.

 

“Barakallahu laka wabaraka alaika “atau” ajzalallahu tsawabaka”

Artinya : “Semoga kalian juga diberkahi Allah. atau Semoga Allah memberimu balasan pahala yang besar”.

 

Kalau Belum Bisa Menyelenggarakan Aqiqah Bagi Bayinya

 

Aqîqah untuk bayi yang baru lahir regulasinya sunnah muakkad berdasarkan anggapan jumhur ulama. Simpulan ini dirâjihkan Lajnah Dâ-imah dalam fatwa no. 1776, 3116, 4861, 8052, 9029, 12591. Yakni dari fatwa tersebut, bahwa hukum menyembelih hewan aqîqah bagi orang tua yang menerima anugerah berupa kelahiran anak adalah sunnah muakkadah (benar-benar ditekankan). Dijalankan dengan menyembelih dua ekor kambing untuk si kecil lelaki, dan satu ekor kambing untuk si kecil perempuan. Merujuk pada hari ketujuh dari kelahiran bayi.

 

Penundaan progres aqiqah dari hari hal yang demikian tidak menyebabkan dosa, meskipun tanpa udzur. Akan melainkan, seandainya memiliki kesanggupan karenanya lebih baik dijalankan.

 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

 

الْعَقِيقَةُ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌٌ

 

“Aqiqah untuk buah hati lelaki dua kambing yang serupa. Tidak aqiqah bagi anak perempuan seekor kambing”. [HR Ahmad dan at-Tirmidzi].

 

Tak nash di atas, maka tidak ada yang mencukupi untuk aqiqah kecuali menyembelih kambing. Tidak bisa digantikan, semisal dengan membeli daging kiloan, pembagian uang atau yang lainnya.

 

Sembelihan aqiqah ini diadakan untuk fid-yah (tebusan) atas bayi [1], optimis akan keselamatannya dan untuk menolak setan darinya, sebagaimana ditunjukkan Ibnul-Qayyim dalam kitab Tuhfat al-Wadûd fi Ahkâm al-Maulûd.[2]

 

Adapun progresnya, yang utama diadakan pada hari ketujuh, dan kalau diakhirkan dari hari tersebut juga diperbolehkan. Tidak ada batasan waktu penyembelihan aqîqah ini. Memang sebagian ulama menyuarakan, jikalau bayi tersebut telah besar maka sudah kehilangan waktunya, sehingga tidak melihat adanya pensyariatan aqîqah bagi orang dewasa. Meskipun jumhur ulama memperhatikan tidak mengapa, meski sudah dewasa.

 

Ibadah aqîqah ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sanggup. Oleh karena itu, bagi orang tua yang penghasilan bulanannya tidak mencukupi kecuali untuk keperluan keluarga saja, atau dari keluarga tidak cakap, karenanya tak problem sekiranya tak melakukan aqîqah ini untuk si kecil-si kecilnya. Allah berfirman :

 

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

 

“Allah tak membebani seseorang melainkan cocok dengan kesanggupannya”. [al-Baqarah/2:286].

 

Juga sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

 

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

 

“Apa yang saya larang untuk kalian karenanya jauhilah. Tidak apa yang saya perintahkan terhadap kalian maka kerjakanlah semampu kalian”. [HR Muslim].

 

Bila penyembelihan kambing ini longgar. Maksudnya, bila suatu keluarga memiliki ketidakmampuan, dan di kemudian hari menerima rezeki yang berkecukupan, karenanya konsisten disunnahkan untuk menjalankannya. Prasyarat sudah melewati setahun atau lebih.

 

Syaikh Shâlih bin ‘Abdillah al-Fauzân menerangkan, tidak kenapa mengakhirkan sembelihan aqîqah sampai waktu yang ideal, dan ada pada kedua orang tuanya, atau salah satunya. Penyembelihan pada hari ketujuh atau keduapuluh satu hanyalah keutamaan jika memungkinkan dan ada. Jikalau tak ada karenanya tak mengapa mengakhirkannya pada waktu lainnya layak mempunyai kesanggupan. Perlu diketahui, sembelihan aqiqah dijalankan oleh orang tua si kecil hal yang demikian, sebab itu adalah hak buah hati atas orang tuanya.[3]

 

Syaikh Shalih bin ‘Abdillah al-Fauzan juga berpendapat, bila orang tua tak menjalankannya karenanya dia sudah meninggalkan Sunnah. Hewan orang tuanya tak menyembelih aqiqah untuknya maka sang si kecil juga dibolehkan menyembelih aqiqah untuk dirinya sendiri [4].

 

Kambing Aqiqah (Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Cikembang Kertasari Kabupaten Bandung)

Hingga aqiqah senantiasa diikuti dengan terdapatnya pemotongan binatang aqiqah yakni kambing dan mencukur rambut si jabang bayi yang sudah lahir. Hewan kambing yang jadikan aqiqah tidak diatur harus berjenis kelamin jantan atau betina. Berdasarkan Anda akan tak kesusahan dengan mahalnya harga Kambing Kurban ataupun Kambing Aqiqah jantan. Karna kidak disyaratkan kambing untuk aqiqah harus jantan atau wajib betina seperti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

 

عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لايضركم أذكرانا كن أم إناثا

 

“Untuk buah hati lelaki dua kambing, serta untuk si kecil wanita satu kambing, serta tak memudharati kalian apakah kambing-kambing itu jantan atau betina. ” (HR. Ashhabus Sunan, serta dishahihkan Syeikh Al-Albany).

 

Di bawah ini yaitu ketetapan binatang yang diijinkan untuk aqiqah :

 

Type kambing untuk aqiqah dapat mengaplikasikan kambing yang berjenis kelamin lelaki atau kambing jantan atau betina.

Mengenai umur dari kambing hal yang demikian mereka mengkiaskan dengan usia kambing dhahaayaa (kambing qurban), ialah : Untuk domba atau biri-biri cukup setahun atau kurang sedikit. Untuk kambing awam umurnya cukup dua th. serta masuk th. ke-3.

Mengenai mengenai sifatnya juga dikiaskan dengan dhahaayaa ialah kambing yang sehat serta baik bukanlah kambing yang cacat serta sakit seperti yang sudah dibuktikan oleh Imam Malik.

Berdasar pada pengevaluasian kenaikan harga kambing kurban serta kambing aqiqah dari th. ke th. natural kenaikan prosentase sebesar 15-30%. Berdasarkan service jasa aqiqah berinisiatif membantu anda dalam progres aqiqah dengan harapan anda dapat mengerjakan sunnah tanpa ada terbebani. Aqiqah Beraneka tawarkan pada anda yang menginginkan menjalankan aqiqah untuk putra putri anda.Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Cikembang Kertasari Kabupaten Bandung

 

Terkecuali harga kambing kurban, pada th. segera kambing aqiqah untuk ukuran 20-25 Kg bisa menjangkau harga 1. 200. 000 sampai 2. 500. 000. Besar kans pada th. ini harga kambing aqiqah menaik sebab harga barang yang makin naik serta selekasnya terwujudnya Beberapa-orang Ekonomi ASEAN (MEA). Harapan sangkaan dari Instansi Penjamin Simpanan (LPS) bila rata-rata inflasi diperkirakan menjangkau 4, 3 % pada th. ini.

Di masa serba digital serta menuntut hal yang praktis ini mulai banyak golongan yang menginginkan menggerakkan kegiatan tanpa ada meninggalkan ibadahnya hingga mulai bermunculan jasa aqiqah. Penawaran paket aqiqah dari beraneka jasa service aqiqah di Indonesia telah ada untuk menolong dalam mengerjakan aqiqah dengan ajaran Islam. Paket aqiqah yang di tawarkan dari beberapa jasa service aqiqah berbagai dari mulai harga kambing aqiqah, harga paket daging kambing aqiqah sampai jadi menu masakan yang siap untuk disalurkan ke sebagian dhuafa.

 

Aqiqah Latahzan Sentra Aqiqah (Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Cikembang Kertasari Kabupaten Bandung)

 

Berkah instansi jasa service atau jasa aqiqah juga sediakan hewan qurban. Satu di antara jasa aqiqah yang sediakan hewan qurban merupakan Aqiqah Latahzan. Terkecuali sediakan jasa service aqiqah, instansi ini sediakan juga kambing qurban serta sapi qurban. Harga kambing kurban juga bervariatif sesuai sama berat hewan serta umur nya.Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Cikembang Kertasari Kabupaten Bandung

 

Service jasa aqiqah serta qurban ini mempunyai tujuan buat kebanyakan orang bisa untuk berqurban, hingga dalam prakteknya dituangkan dalam betuk harga jual yang murah supaya lebih relatif murah khalayak. Sebagian penjual kambing terlebih natural gunakan surut harga mendekati musim haji atau lebaran qurban.

 

Mendekati Hari Raya Idhul Adha, tentu beberapa pedagang hewan kurban mulai banyak didaerah anda serta mulai tawarkan hewan dagangannya.  mereka pasti waktu perayaan kurban th. ini dapat menghadirkan profit yang tambah bagus di banding th. terpenting dulu.

 

Dalam beli binatang qurban sebagian hal yang perlu anda pikirkan. Bukan sekadar mempunyai dari sisi Berat rata-ratanya saja, tetapi yang tak keok perlu merupakan dari sisi kesehatan binatang ternak yang juga akan jadikan kurban di Hari Raya Idul Adha Th. ini.  mulai sejak th. 2012 hingga 2015 harga kambing dengan berat 20-25 Kg alami kenaikan serta penurunan harga mulai 1. 000. 000 hingga 2. 400. 000.Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Cikembang Kertasari Kabupaten Bandung

 

Untuk anda yang menginginkan lakukan qurban th. 2018 ini, anda bisa pesan selekasnya binatang qurban. Aqiqah Latahzan melayani pengorderan hewan qurban bagus hewan kambing maupun sapi. Harga kambing kurban serta sapi qurban di Aqiqah Bermacam-macam relatif murah serta membantu anda supaya bisa melakukan qurban di th. ini.

Besarnya persentase kenaikan harga kambing kurban serta harga kambing aqiqah dipicu karna banyak sebagian kaum muslim yang menginginkan lakukan qurban. Kenaikan serta penurunan harga kambing tak berlangsung pada satu daerah saja, namun berlangsung nyaris di semua lokasi di Indonesia.  media mencatat terjajdi kenaikan harga jual hewan qurban sekitaran 15-30 persen setiap-tiap tahunnya.Latahzanaqiqah |081398911745| Paket akikah di Cikembang Kertasari Kabupaten Bandung